O kapele

Dunajská kapela (SK) je profesionálna dychová hudba, ktorá vznikla v roku 2004. Väčšina jej členov sú príslušníci slovenského reprezentačného vojenského orchestra – Vojenskej hudby prezidenta Slovenskej republiky. Poväčšine prví hráči a sólisti tohto orchestra zároveň pôsobia ako poprední sólisti v známych dychových hudbách na Morave. Sú absolventmi konzervatórií na Slovensku a Čechách a spája ich jedno spoločné – láska k dobrej dychovej hudbe.

Preto sa v marci 2004 spojilo 13 mladých, dychovou hudbou zapálených muzikantov, aby vytvorili novú dychovú hudbu. Slovenským a moravským folklórom i tradíciami dychovej hudby v tejto časti bývalého Československa je ovplyvnený aj repertoár tejto novej kapely. Keďže kapela vystupuje bez spevákov, jej hlavným ťažiskom repertoáru sú virtuózne sólistické skladby pre rôzne kombinácie sólových nástrojov. V ich repertoári sú skladby renomovaných skladateľov v tejto oblasti - Z.Gurského, M.R. Procházku, A. Hudeca. Dunajská kapela má však aj vlastné skladby, charakterizujúce svojský štýl kapely, keďže niektorí z členov komponujú skladby šité na mieru svojej kapely – Luboš Řehánek, Tomáš Wessely. Ďalšie skladby pochádzajú z autorskej dielne starších i mladších slovenských komponistov, píšucich skladby na objednávku Dunajskej kapely – Libor Zálesňák, Peter Burica, Jozef Baláž. Kapela úzko spolupracuje s pánom Adamom Hudecom, známym a uznávaným odborníkom v žánri dychovej hudby v celej Európe. Kapelníkom a umeleckým vedúcim Dunajskej kapely je krídlovák Fero Bečka.

Za veľmi krátky čas svojej existencie dosiahla Dunajská kapela veľký úspech. V septembri 2004 sa zúčastnila Európskeho šampionátu dychových hudieb v Bojniciach, kde súťažila v profi triede. V konkurencii 24 výborných dychových hudieb z celej Európy získala titul „Majster Európy 2004“ (2000 Glória, 2001 De Waalkant Musikanten (NL), 2002 Blech & Brass Banda, 2003 Kumpánovi muzikanti). To ešte viac motivuje členov Dunajskej kapely robiť kvalitnú dychovú hudbu na profesionálnej úrovni. Ich cieľom je precízna interpretácia náročných sólistických skladieb a rozdávanie dobrej pohody pri počúvaní kvalitnej dychovej hudby.